‘ทัวริ่งคาร์’ สนามสุดยอดความเร็วทางเรียบ

รายการมอเตอร์สปอร์ตประเภททางเรียบที่ใช้รถยนต์เป็นรถแข่ง ไม่ใช่รถสูตรหรือรถฟอร์มูลา ต้องยกให้รายการทัวริ่งคาร์ชิงแชมป์โลก (FIA World Touring Car Cup) เป็นสนามเจ้าความเร็วอันดับ 1 ของโลก จัดโดยสหพันธ์รถยนต์นานาชาติ (Fédération Internationale de l’Automobile: FIA)

รายการนี้มีการเปลี่ยนชื่อ 3 ครั้ง โดยเริ่มจากการใช้ชื่อ Touring Car World Cup ระหว่างปี ค.ศ. 1993-1995 จากนั้นใช้ชื่อ World Touring Car Championship ระหว่างปี 2005-2017 และเปลี่ยนเป็นชื่อในปัจจุบัน คือ World Touring Car Cup หลังจากรวมกับรายการ TCR International Series เมื่อปี 2018 ทั้งนี้ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ FIA World Touring Car Cup แต่ใช้ชื่อย่อว่า “WTCR” เนื่องจากใช้กฎการแข่งขันของ TCR (Touring Car Racing)

สนามแข่ง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การแข่งขันประจำฤดูกาล 2020 มีเพียง 6 สนาม โดยแข่งในยุโรปทั้งหมด ได้แก่ สนามที่ประเทศออสเตรีย เยอรมนี สโลวาเกีย ฮังการี สเปน และอิตาลี บางสนามแข่ง 2 วัน วันละ 1 รอบ และบางสนามแข่ง 3 วัน วันละ 1 รอบ

สำหรับตำแหน่งแชมป์ประจำฤดูกาล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักขับและประเภททีมผู้ผลิตรถที่ใช้แข่ง

การให้คะแนน

ระบบการให้คะแนนของรายการนี้คล้ายกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์รายการโมโตจีพี ซึ่งนักแข่งที่เข้าเส้นชัย 15 อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้คะแนนในการแข่งขันแต่ละรอบ โดยอันดับ 1 ได้ 25 คะแนน อันดับ 2 ได้ 20 คะแนน อันดับ 3 ได้ 16 คะแนน อันดับ 4 ได้ 13 คะแนน อันดับ 5 ได้ 11 คะแนน ส่วนอันดับ 6-15 ได้คะแนนต่างกันอันดับละ 1 คะแนน กล่าวคือ อันดับ 6 ได้ 10 คะแนน และอันดับ 15 ได้ 1 คะแนน

นอกจากนั้น นักแข่งที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในรอบคัดเลือก (Qualifying) 5 อันดับแรก ก็ได้คะแนนด้วย โดยผู้ที่ทำเวลาเร็วที่สุดได้ 5 คะแนน ส่วนอันดับ 2-5 ได้คะแนนต่างกันอันดับละ 1 คะแนน คือ 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลำดับ