น้ำมันสำหรับรถแข่งสำคัญหรือไม่กับชัยชนะ

รถยนต์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีทุกด้าน การเลือกใช้นำมันก็เช่นกัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลือกสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์แบบรถแข่งโดยเฉพาะเท่านั้น นอกจากความเร็ว แรง และจะสามารถแซงทุกทางให้ได้ก็ต้องมีคุณภาพเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างสูงสุดเช่นกัน เนื่องจากสภาวะเครื่องยนต์ระหว่างการแข่งขันต้องทนต่อความร้อนและแรงเสียดทานต่าง ๆ ได้สูง ถ้าหากเกิดสภาวะความสึกหรอขึ้นระหว่างทางที่กำลังแข่งขันอยู่แม้แต่เพียงเสี้ยวนาทีเดียว ชัยชนะที่อยู่เพียงแค่เอื้อมอาจจะหลุดลอยไป น้ำมันมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดการแข่งขันในสนาม  

น้ำมันรถ F1เลือกใช้แบบไหน ความเร็ว แรงจึงชนะใจคนทั่วโลก

ทั่วโลกรู้จักรถแข่ง F1 ในฐานะรถแข่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก เป็นสนามการแข่งรถยนต์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจและยังเป็นเป้าหมายของนักกีฬาแข่งรถ ตั้งแต่อดีตเครื่องยนต์ของรถ F1 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน การขับเคลื่อนในสนามแข่งก็ต้องใช้พลังเชื้อเพลิงเบนซิน ซึ่งทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามกฎสากล อย่างมีมาตรฐานของสหพันธ์แข่งขันรถยนต์นานาชาติ (International Sporting Code of FIA) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเป็นหลักการสำคัญ และยังถือว่าเป็นการสร้างกติกาที่เป็นสากล นักกีฬาแข่งรถทุกคนมีความเสมอภาคกัน

โดยตามกติกาจะต้องมีสารประกอบของเชื้อเพลิงชนิดเดียวกันกับรถทั่วไปบนท้องถนน แต่รถ F1 จะได้รับการปรับเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงให้เหมาะสมสำหรับการแข่งขัน เนื่องจากความเร็วและแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังอาศัยเรื่องการออกแบบลักษณะของรถแข่งจากทีมวิศวกรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอที่จะทำการแข่งขันให้จบในหนึ่งรายการ ก่อนที่น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกส่งมาใช้กับรถ F1 ในสนามแข่งขันนั้นจะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพว่าสามารถใช้ในการแข่งขันได้โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสหพันธ์ FIA ซึ่งจะต้องตรวจสอบก่อนเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับการแข่งขันและไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดอันตรายขึ้นระหว่างการแข่งขันห

หน้าที่เติมน้ำมันสนามแข่งรถ  F1 ความหวังแห่งชัยชนะของทีม

เพราะการแข่งขันรถ F1 ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยเฉพาะทีมบริการที่จุด Pit stop มีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องให้บริการทั้งรถและนักแข่งภายในเวลาที่จำกัด ถ้าหากช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะทำให้พลาดความหวังจากชัยชนะครั้งนั้นไปเลยก็ได้ เพราะทุกวินาทีในสนามแข่งขันคือเวลาที่มีค่า การเติมน้ำมันต้องทำหน้าที่ให้เสร็จภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องคอยบริการทั้งการเปลี่ยนยางที่สึกหรอจากการใช้งานมาหลายรอบแข่ง ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็นอีกด้วย จุดบริการเติมน้ำมันจึงเป็นความหวังแห่งชัยชนะของทีมอย่างแท้จริง นอกจากความสามารถของนักแข่งที่ต้องขับด้วยความเร็วเพื่อเข้าสู่เส้นชัย