สโมสรไทยฮอนด้า เอฟซี ร่วมกับ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course ครังที่ 6/2562

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก “บิ๊กกอล์ฟ” มนนเทพ พรประภา ประธานสโมสรไทยฮอนด้า เอฟซี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “โค้ชแดง” ทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากร และอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ วิทยากรผู้ช่วย โดยผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายคงกฤช แก้วโสตร์
2. จ.อ. ประเสริฐ เชาวน์เจริญ
3. นายชุติวัฒน์ ชมเงิน
4. นายนพกร พุทธสิมมา
5. นายสุริยะ ศรีศักดิ์นอก
6. นายสุวัชธีร์ ทองพูล
7. นายอนันต์ชัย เปรมประเสริฐ
8. นายธภัทร ตันติกาญจนากุล
9. นายรัชพงศ์ ปลายเนตร
10. นายวิทยา คลับคล้าย
11. นายปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
12. นายจาตุม มิ่งบรรเจิดสุข
13. นายปิยะวัฒน์ ลือโสภา
14. นายจีรัฐติกุล กล้าหาญ
15. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์
16. นายรัฐพล จิรพรรณทวี
17. นายอิทธิพันธ์ ตรีโพลา
18. นายจักรพันธ์ โพธิ์นอก
19. นายธนัญชัย ขำปาน
20. นายนุพันธ์ เหมือนด้วง
21. นายธนเกียรติ พึ่งอาตม์
22. นายวัชระ มหาวงค์
23. นายธนัตถ์ วงศ์ศุภลักษณ์
24. นายไมตรี กุหลาบขาว
25. นายวานิช ใจแสน
26. นายสราวุฒิ คงเจริญ
27. นายถวิล บุตรสมบัติ
28. นายเกรียงไกร ชาสังข์
29. นายมีเดช สรายุทธพิสัย
30. นายจิระพงษ์ ทองงาม

“บิ๊กกอล์ฟ” มนนเทพ พรประภา ประธานสโมสรไทยฮอนด้า เอฟซี ได้กล่าวถึงการจัดการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory ในครั้งนี้ว่า “ผู้ฝึกสอนเยาวชน 1 คนสามารถสร้างเยาวชนที่ดีได้หลายสิบคน การที่ผู้ฝึกสอนได้รับแบบแผนการพัฒนาเยาวชนที่ถูกต้อง ก็จะทำให้เรามีนักฟุตบอลเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป ทางสโมสรยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงต้องขอบคุณบริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง และบริษัท อิเดมัตสึ ผู้ผลิตน้ำมันเครื่อง อพอลโล่ ที่เห็นคุณค่าและร่วมสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้ครับ”

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า และการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *