HOME NEXT MATCH AWAY
19 10 2019
สนามกีฬากลาง จังหวัดอุดรธานี
18:00 น.

Date Team Time Stadium Results
A 📆 29-06-2019 🕕 18:00 UMT Stadium 0-1
H 📆 07-07-2019 🕕 18:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 2-0
A 📆 14-07-2019 🕕 19:00 สนามกีฬากองทัพบก 2-2
H 📆 20-07-2019 🕕 19:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 1-1
A 📆 27-07-2019 🕕 19:00 สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 2-1
H 📆 31-07-2019 🕕 19:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 1-1
A 📆 03-08-2019 🕕 20:00 TOT Stadium 2-1
H 📆 11-08-2019 🕕 18:00 สนามกีฬาจังหวัด หนองบัวลำภู 2-2
H 📆 18-08-2019 🕕 18:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 2-0
A 📆 21-08-2019 🕕 18:00 สนามบุณยะจินดา 1-1
H 📆 25-08-2019 🕕 18:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 1-0
A 📆 15-09-2019 🕕 18:00 สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น 2-2
H 📆 22-09-2019 🕕 19:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 1-2
A 📆 25-09-2019 🕕 19:00 สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง 3-2
H 📆 29-09-2019 🕕 19:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 2-1
A 📆 19-10-2019 🕕 18:00 สนามกีฬากลาง จังหวัดอุดรธานี 0-0
H 📆 27-10-2019 🕕 18:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 0-0

ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขัน