Next Match
30 06 2018 🕕 18:00 สนามกีฬากองทัพบก

Date Team Time Stadium Results
A 🗓 09-06-2018 🕕 20:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 3-2
H 🗓 16-06-2018 🕕 19:00 สนามกีฬากลาง จ.ระยอง 0-0
H 🗓 30-06-2018 🕕 18:00 สนามกีฬากองทัพบก 0-0
H 🗓 08-07-2018 🕕 19:00 สนามกีฬาจ.อ่างทอง 0-0
A 🗓 15-07-2018 🕕 18:00 สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 0-0
H 🗓 21-07-2018 🕕 18:00 สนามทีโอที สเตเดียม 0-0
A 🗓 28-07-2018 🕕 20:00 กีฬากลาง จ. ลำปาง 0-0
H 🗓 05-08-2018 🕕 18:00 สนามศรีนครลำดวน 0-0
A 🗓 12-08-2018 🕕 19:00 เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา มีนบุรี 0-0
H 🗓 09-09-2018 🕕 18:00 สนามกีฬากลางจ.กระบี่ 0-0
A 🗓 12-09-2018 🕕 18:00 เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา มีนบุรี 0-0
H 🗓 16-09-2018 🕕 18:00 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 0-0
A 🗓 23-09-2018 🕕 18:00 เฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา มีนบุรี 0-0
A 🗓 29-09-2018 🕕 18:00 สนามกีฬากลางจ.ตราด 0-0

ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขัน เลก 2